Denuncias militares explotan oro ilegal. Foto: notimerica.com

Denuncias militares explotan oro ilegal. Foto: notimerica.com